profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA HOTELU W SEKTORZE USŁUG HOTELARSKICH
1.1. Definicja hotelu oraz okrelenie pojęcia usług hotelarskich w prawie polskim.
1.2. Szczegółowe uwarunkowania prawne funkcjonowania hoteli wynikające z wejcia do Unii Europejskiej.
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli

ROZDZIAŁ II.
CHARAKTERYSTYKA USŁUG HOTELARSKICH
2.1. Istota usługi hotelarskiej
2.2. Hotel jako jednostka gospodarcza
2.3. Wybrane kierunki usług hotelarskich

ROZDZIAŁ III.
ZARZĄDZANIE HOTELEM
3.1. Struktura organizacyjna hotelu
3.2. Struktura zarządzania hotelem
3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

ROZDZIAŁ IV.
ZARYS ROZWOJU HOTELARSTWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
4.1. Początki hotelarstwa
4.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej
4.3. Hotelarstwo za czasów PRL
4.4. Hotelarstwo w latach 90-tych i współczesnych

ROZDZIAŁ V.
HOTELARSTWO W UJĘCIU STATYSTYCZNYM
5.1. Struktura rynku hotelarskiego
5.2. Baza noclegowa w Polsce
5.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych

ROZDZIAŁ VI.
WZAJEMNE POWIĄZANIA HOTELARSTWA I TURYSTYKI W POLSCE
6.1. Podmioty rynku turystycznego
6.2. Hotelarstwo i turystyka w polityce państwa w Polsce
6.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone